TIN TỨC

Tại sao khí hydro dùng bơm bóng bay lại phát nổ?

Khí hydro thường được dùng để bơm bóng bay bán nhiều trên đường nhưng đã có vụ bóng phát nổ. Vì sao vậy? (Tự)

Tại sao khí hydro dùng bơm bóng bay lại phát nổ?

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

Post Comment